Zelfhulpgroepen


Duale aanpak

Ik geloof in een duale aanpak. Deze bestaat uit individuele begeleiding bij een coach of therapeut en het regelmatig bezoeken van zelfhulpgroepen.

Ik heb zelf m.b.t. zelfhulpgroepen heel veel baat gehad bij de AGOG, dit is  een landelijk opererende vrijwilligersorganisatie van ervaringsdeskundigen op het gebied van gokverslaving. Deze organisatie houdt wekelijks bijeenkomsten door het hele land.

Waarmee de AGOG zich onderscheid is dat enerzijds de omgeving (partner, ouders, vriend of vriendin) actief wordt betrokken in het herstelproces en anderzijds een interactief karakter heeft.

Waarom zelfhulpgroepen

Een verslaving is heel hardnekkig en het vereist heel nogal wat om het te overwinnen c.q. onder controle te krijgen. De meningen of een verslaving voor altijd is of geneesbaar verschillen nogal. Ik ben van mening dat je beter het zekere voor het onzekere kunt nemen. Mijn ervaring leert dat het regelmatig bezoeken van zelfhulpgroepen een belangrijke bijdrage levert aan een succesvol herstel en de kans op een terugval aanzienlijk beperkt.

Veel mensen met een verslaving zien er erg tegenop om de eerste keer naar een meeting te gaan en daar meestal voor het eerst publiekelijk te vertellen over hun verslaving. Echter vrijwel iedereen ervaart een enorme mate van erkenning en herkenning. Het feit dat er met lotgenoten vrijuit kan worden gesproken over de verslaving geeft bijna altijd een gevoel van opluchting en het besef dat je niet de enige bent. Het hebben van een verslaving staat namelijk altijd garant voor een gevoel van eenzaamheid en schaamte.

Zelfhulpgroepen per verslaving

Hieronder overzicht van een aantal groepen:

Alcoholverslaving – Anonieme Alcoholisten (AA). AA is een gemeenschap van mannen en vrouwen die hun ervaring, kracht en hoop met elkaar delen om hun gemeenschappelijk probleem op te lossen en anderen te helpen bij het herstel van hun alcoholisme. De enige vereiste is het verlangen op te houden met drinken. Op de website van AA vind je een overzicht van alle bijeenkomsten.

Drugsverslaving – Narcotics Anonymous (NA). NA is een gemeenschap van mannen en vrouwen voor wie drugs een ernstig probleem vormen. Herstellende verslaafden komen geregeld bij elkaar om te helpen clean te blijven. Er is maar één vereiste voor lidmaatschap: het verlangen om op te houden met gebruiken. Het lidmaatschap beperkt zich dus niet tot gebruikers van bepaalde drugs. Zij die vinden dat ze een probleem hebben met welke legale of illegale drug dan ook, inclusief alcohol, zijn welkom bij NA. Kijk voor een overzicht van de bijeenkomsten op de website van NA.

Cocaīneverslaving – Cocaine Anonymous (CA). CA is een groep mensen die bij elkaar komen om hun ervaring, kracht en hoop met elkaar te delen. De beste manier om iemand te bereiken is door op een gelijkwaardig niveau te communiceren. CA leden zijn allemaal verslaafden die met hun herstel bezig zijn en die erin slagen clean te blijven door met anderen te werken. Op de website van CA vind je een overzicht van alle bijeenkomsten.

Marijuanaverslaving – Marijuana Anonymous (MA). MA is een zelfhulpgroep voor mensen die een probleem hebben met het gebruik van marijuana. De groep maakt gebruik van dezelfde principes als AA. Er zijn wekelijkse bijeenkomsten op verschillende plekken. Kijk op de website van MA voor tijden.

Gokverslaving – Anonieme Gokkers Omgeving Gokkers Nederland (AGOG). AGOG is een organisatie die hulp biedt aan mensen met een gokprobleem en aan mensen die problemen hebben met het gokgedrag van iemand die hen lief is. Het is een groep van lotgenoten en andere betrokken vrijwilligers, die zoveel mogelijk mensen die door het gokken in de problemen zijn geraakt, helpt om gokvrij te worden en te blijven. Kijk voor een overzicht van de bijeenkomsten op de website van AGOG.

Gokverslaving – Anonieme Gokverslaafden. GA is een zelfhulpgroep voor mensen die een probleem hebben met gokken. De groep maakt gebruik van dezelfde principes als AA. Er zijn wekelijkse bijeenkomsten per week. Kijk op de website van GA voor tijden.

Eetverslaving – Anonieme Overeters (AO). AO is een gemeenschap van mannen en vrouwen die door hun ervaring, kracht en hoop te delen aan het herstellen zijn van dwangmatig eten. Wij verwelkomen een ieder die wil stoppen met dwangmatig eten. Kijk voor een overzicht van de bijeenkomsten op de website van AO.

Seks- en liefde verslaving – Anonieme seks- en liefdeverslaafden (SLAA). SLAA is een op de Twaalf Stappen en Twaalf Tradities geörienteerde gemeenschap, gebaseerd op het model dat door AA is ontwikkeld. Het enige vereiste voor S.L.A.A.- lidmaatschap is een verlangen te stoppen met het uitoefenen van een gedragspatroon van seks- en liefde verslaving. Kijk voor een overzicht van de bijeenkomsten op de website van S.L.A.A.

Relatieverslaving – Anonieme Codependents (CODA). CODA is een gemeenschap van mannen en vrouwen voor wie het gemeenschappelijk doel is om gezonde relaties te ontwikkelen. Het enige vereiste voor lidmaatschap is het verlangen naar gezonde en liefdevolle relaties. Kijk voor een overzicht van de bijeenkomsten op de website van CODA.

Zelfhulpgroep voor vrouwen met een Relatieverslaving. Een Norwoodgroep is een anonieme zelfhulpgroep van lotgenoten waarin vrouwen met onderlinge steun en herkenning in hun eigen tempo aan zichzelf kunnen werken, aan de hand van een Twaalf Stappen programma (een aangepaste versie van de Twaalf Stappen van de AA): http://www.norwoodgroep.nl.

Buitendveldert Werkgroepen – De groepen richten zich op iedereen die ervoor kiest om zonder verslaving te leven. Ze zijn niet op een specifieke verslaving gericht. Kijk voor meer informatie op de website.

Vriendenkring Nederland. Deze groepen richten zich in eerste instantie op cannabis, alcohol- en medicijnverslaving, maar de groepen staan ook open voor andere verslavingen. Klik hier voor het contactadres.