Ik zoek hulp voor anderen


Zorgen

Je maakt je (grote) zorgen over het verslavingsgedrag van je partner, familielid, vriend of vriendin. Je wil graag weten hoe je hem of haar het beste kunt helpen. PentaCO helpt je hier graag bij. Ik ben zelf ervaringsdeskundige op het gebied van gokverslaving, maar er zijn meer overeenkomsten tussen de verslavingen dan verschillen.

Niet voor het eerst

Vaak zijn voorafgaand aan de beslissing om op zoek te gaan naar hulp, meerdere gebeurtenissen geweest waarbij je door de verslaafde voorgelogen en bedrogen bent. Hij of zij beloofde altijd weer beterschap totdat de volgende crisis aanbrak. Ook is er in heel veel gevallen een gevoel van schaamte dat je het niet eerder ontdekt hebt. Mogelijk heb je ook het gevoel dat er niemand is om hierover te praten. Misschien denk je zelfs wel dat je de enige bent die zo naïef is geweest al deze leugens te geloven en keer op keer weer te hulp te schieten. Wees gerust: je bent zeker niet de enige.
Wat alle verslavingen gemeen hebben is dat ze destructief zijn voor zowel de verslaafde als de omgeving. In de regel gaat dit ook gepaard  met (grote) financiële problemen.

Rol van de omgeving

Het is mijn overtuiging dat de rol van de omgeving van cruciaal belang is bij een duurzame gedragsverandering van de verslaafde. Het is namelijk vrijwel uitgesloten dat een verslaafde het kan zonder enige hulp van zijn of haar omgeving. Sterker nog, ik ben van mening dat verbinding een kritische succesfactor is bij het onder controle houden van de verslaving. Het gevaar van een terugval is en blijft helaas een risico dat met een juiste aanpak geminimaliseerd kan worden maar nooit worden uitgesloten.

Het is dan ook raadzaam dat een situatie wordt gecreëerd die voor zowel de verslaafde als de omgeving zo veilig is dat een dreigende terugval tijdig kan worden besproken door de verslaafde. Ook zullen signalen van een mogelijke terugval eerder herkent worden.

Aarzel niet

Als bovenstaande je aanspreekt of bekend voorkomt, neem dan contact met mij op om te zien wat ik voor je kan betekenen. Ik kan je adviseren bij mogelijk te nemen acties. Als ik de oplossing niet kan bieden heb ik voldoende expertise in mijn netwerk die uitkomst kan bieden. Ook als je denkt aan een interventie.